Witamy
w Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie

Dzięki Gminie Zakrzewo w ramach projektu pn „ Uśmiech malucha” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług...

Zajęcia i metody

...

UWAGA ! Zebranie organizacyjne z Rodzicami- 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00

 W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci grup przedszkolnych: 3 i 4-latków, 4 i 5-latków i 6-latków.

...

"Radosne Przedszkole!"

Nasze Przedszkole

przystąpiło do programu "Radosne Przedszkole"

 

Masz pytania odnośnie naszej placówki. Wypełnij formularz i wyślij.
Dopisz się do listy newsletter, aby otrzymywać najświeższe informacje dotyczące naszego przedszkola.