Witamy
w Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie

Dzięki Gminie Zakrzewo w ramach projektu pn „ Uśmiech malucha” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług...

Zajęcia i metody

MINI INFORMATOR GRUPY MALUSZKÓW- Listopad  2016...

W dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci wszystkich grup przedszkolnych

  Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie oraz wychowawcy grup przedszkolnych zapraszają na zebranie z Rodzicami...

"Radosne Przedszkole!"

Nasze Przedszkole

przystąpiło do programu "Radosne Przedszkole"

 

Masz pytania odnośnie naszej placówki. Wypełnij formularz i wyślij.
Dopisz się do listy newsletter, aby otrzymywać najświeższe informacje dotyczące naszego przedszkola.